Tal och belopp

Tal i bokstäver

Om det passar med sammanhanget och inte skapar inkonsekventa uppställningar bör talen 1–12 skrivas med bokstäver och 13– med siffror. Använd för enkelhets skull samma princip på engelska.

Tal i siffror

Svenska

I svenskan skrivs tal i siffror med mellanslag som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken.

Bättre
3 923 234,127

Engelska

I engelskan skrivs tal i siffror med mellanslag som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken.

Bättre
3 923 234.127

Tusentalsavgränsare – hårt mellanslag

Tusentalsavgränsare i form av mellanslag anges företrädesvis som hårt mellanslag (non-breaking space) eller som dess smalare variant om mjukvaran stödjer det (narrow non-breaking space).

Tal i både siffror och bokstäver

Vi rekommenderar att tal antingen skrivs i bokstäver eller i siffror, enligt principerna ovan. Däremot bör tal inte skrivas med både siffror och bokstäver. Det främsta skälen till detta är texten då blir lättare att läsa och att det inte helt sällan uppkommer fel i form av att de respektive talen inte överensstämmer.

Samma princip bör gälla för bråktal.

Undvik
För giltigt beslut vid Styrgruppsmöte krävs att minst hälften (1/2) av de vid mötet företrädda rösterna röstar för beslutet.
Undvik
Undvik
Undvik
Undvik

Valutor

Vår allmänna rekommendation är att i svenska förhållanden, när det inte kan råda några tvivel om vilken valuta som avses, använda ”kronor” som valutabeteckning.

I vissa sammanhang skulle det kunna missförstås vilken valuta som avses. Sådan risk finns särskilt i sammanhang där många olika valutor ofta kan förekomma, såsom i finansiella sammanhang. Liknande problematik kan uppkomma i texter som är avsedd för en bredare publik eller som översätts till andra språk.

Om exakt valuta ska anges bör valutan anges med den valutakod som följer av ISO 4217 (https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_4217), t.ex. SEK för svensk krona och USD för amerikansk dollar. På svenska bör valutakoden placeras efter talet, men på engelska före talet. Talet separeras företrädesvis med hårt mellanslag för att undvika avstavning.

Det är sällan nödvändigt att definiera valutor så länge man använder valutakoder enligt ISO-standard.

Undvik
Följande villkor ska gälla för de obligationer som Bolaget emitterar på den svenska och norska marknaden under detta MTN-program genom att utge obligationer i svenska kronor (”SEK”), norska kronor (”NOK”) eller i euro (”EUR”).

Procent

I skriven text är det oftast att föredra att skriva ut ordet ”procent” efter ett procenttal. Procenttecknet (%) kan dock ersätta detta i många sammanhang av mer teknisk eller finansiell natur. Observera då dock att det krävs ett mellanslag mellan talet och procenttecknet, och helst ett fast blanksteg.

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.