Bransch- och företagstermer

Att använda termer och begrepp som är vedertagna inom en viss läsekrets är ofta en bra metod för att hålla ner längden på en text och göra att den flyter bättre.

Inom vårt tillämpningsområde är det särskilt bransch- och facktermer som kan förväntas förekomma. Risken är dock att man använder begrepp som skulle kunna ha varierande innebörd eller som har utvecklats till att avse något väldigt specifikt inom ett visst företag. Försiktighet är därför påkallad vid användning av begrepp där det potentiellt sett skulle kunna saknas konsensus kring dess innebörd. Ofta är en googling en effektiv metod för att utröna detta – har andra samma uppfattning om vad det här betyder som jag har?

Inom vissa läsekretsar är begreppet "bank" oerhört precist och motsvarar då legaldefinitionen i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I andra sammanhang kan man använda ordet ”bank” lite mer fritt och inkludera verksamheter som andra ”bara” betraktar som finansieringsrörelse. Eller så används begreppet i ett mer vardagligt sammanhang – bolaget låter ägarna vara bank åt bolaget".

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.