Bindestreck och tankstreck

TL, DR:

Kör antingen bindestreck (alltså det vanliga strecket på tangentbordet) rakt igenom, eller up your game genom att använda bindestreck när du binder ihop ord och tankstreck (inte ”tankestreck”) för de flesta andra sammanhang.

De olika strecken

Om du inte reflekterat över att det finns olika typer av skrivna streck som kan ha olika användningsområden behöver du kanske inte läsa mer av detta avsnitt. Nyttan med följande kunskap hör snarare till området för nörderi och så länge Microsoft Word är din hemmaarena räddas du oftast av dess inbyggda automatik.

Är du istället nervös för att trampa på språkpolisens tår så kan du utgå från följande.

De olika streck som kan användas i svenskan (t.ex. -, –, — och −) fyller olika syften. I viss mån går användningen av ”rätt” streck att motivera med att texten då ges mer luft på rätt ställen, att det säkerställer att datorprogram tolkar tecknen rätt och att läsandet skulle underlättas genom att tecknen signalerar en viss karaktäre på ”pausen”. Nyttan är dock inte uppenbar.

För att göra frågan något mer enkel och konkret, men ändå korrekt, rekommenderar vi som utgångspunkt att man begränsar sig till att använda följande typer av streck:

  • Bindestreck: - (engelskans hyphen)
  • Tankstreck: – (engelskans en dash)

Väljer man att blanda streck huller om buller kan det uppfattas som svårläst, vilka dessa konsumentvillkor från en stor bank är ett exempel på:

När använda bindestreck?

Bindestreck bör normalt användas i de situationer som redogörs för nedan. Dessa råd är som huvudregel även kompatibel med engelsk text.

Sammanslagna ord

Bindestreck kan användas för att binda ihop två ord som därmed bildar ett nytt ord eller en variant på de enskilda orden. Detta är mindre vanligt i svenskan eftersom vi generellt skriver ihop ord, men förekommer t.ex. vid sammanslagning av en förkortning med annat ord:

Exempel
Sjätte AP-fonden är en EES-baserad pensionsfond.

I engelskan är detta en vanlig syn i sammanhang som t.ex. ”co-operation”.

Vid utelämnande av självklar orddel

I vissa fall finns skäl att förkorta texten genom att ta bort uppenbara upprepningar.

Exempel
Bolagets balans- och resultaträkning distribueras per post inför stämman.

Detta bör dock undvikas om uppräkningen innefattar alltför många led.

Undvik
Aktieägarmötet bör hållas under någon av januari-, februari-, mars- eller aprilmånaderna
Bättre
Aktieägarmötet bör hållas i januari, februari, mars eller april.

Person- och organisationsnummer

Bindestrecket används som avgränsare mot de fyra sista siffrorna i person- och organisationsnummer. För personnummer anges det uttryckligen i folkbokföringslagen (1991:481) att det mellan födelsetiden och födelsenumret sätts ett bindestreck. Vid 100 år fyllda byts det dock ut mot ett plustecken. Motsvarande princip (minus 100-års-specialaren) bör gälla för juridiska personer och andra som tilldelas organisationsnummer.

Avstavning

Slutligen används bindestreck vid avstavning. Vi avråder dock från att hantera avstavningar manuellt med hänsyn till att det försvårar senare ändringar i dokumentet.

När använda tankstreck?

Tankstrecket bör normalt användas i de situationer som redogörs för nedan.

Intervall

Tankstrecket markerar ett intervall mellan datum, nummer, paragrafer m.m. Notera att det inte bör vara något mellanrum före och efter tankstrecket. I engelskan kan strecket användas på motsvarande sätt.

Undvik
Lars Larsson var vd för bolaget under åren 2010-2012.
Bättre
Lars Larsson var vd för bolaget under åren 2010–2012.
Undvik
Rapporten avser perioden 2018-01-01 - 2018-03-31.
Bättre
Rapporten avser perioden 2018-01-01–2018-03-31.

Paus

Tankstreck kan användas för att signalera en paus eller som ett alternativ skiljetecken gentemot en parantetisk sats. Notera dock att man i engelskan ofta istället förespråkar ett långt bindestreck (engelskans ”em dash”) i dessa fall, vilket enligt moderna skolor omges av mellanrum, men som också ofta förekommer utan mellanrum.

Exempel
Dessa hanteras – och har hanterats – systematiskt under många år inom ramen för styrelsearbetet.

Relation

Tankstreck används för att indikera en relation mellan två ord som skrivs ihop, utan att orden ska läsas samman.

Exempel
Högst passagerarantal förekom på sträckan Stockholm–Göteborg.

Listtecken

När led i uppräkningar ska markeras med streck bör tankstrecket användas.

Exempel

De uppkomna problemen med systemleveransen tacklades genom:

– ökade budgetanslag,

– tydliggjorda ansvarsområden, och

– reviderad kravspecifikation.

Vi avråder dock från att använda tankstreck när det lika gärna hade gått bra med ett kommatecken eller när tillförseln av ytterligare något ord hade skapat en till självständig mening. Det är oftast enklare att läsa hela meningar utan för många skiljetecken och tankstrecket ska inte fungera som en lätt utväg för situationen när man inte riktigt vet hur man ska avsluta – och få det sagt som man vill ha sagt.

Hur skrivs tankstreck?

En bidragande orsak till att det ”slarvas” med användningen av tankstreck och att detta ofta ersätts med bindestreck är att det saknas en egen tangent för tankstrecket på vanliga tangentbord. Det är dessutom särskilt krångligt på PC att infoga tecknet. Här är våra bästa tips för hur du går till väga på olika plattformar.

PC/Windows

Om ens tangentbord är utrustat med det numeriska tangentbordet kan tankstreck infogas genom kommandot Alt + 0150. Siffrorna måste skrivas med det numeriska tangentbordet.

I Microsoft Word och andra Office-program går det normalt att infoga tankstreck genom kommandot Ctrl + - (d.v.s. Ctrl i kombination med minustangenten på det numeriska tangentbordet).

I Microsoft Word och andra Office-program kommer normalt ett bindestreck automatiskt omvandlas till ett tankstreck om det infogas mellan två ord, med blanksteg runt strecket. I vissa fall kan även grammatikkontrollen avslöja fel tecken på fel plats.

I Microsoft Word är det dessutom alltid möjligt att infoga tankstreck manuellt genom att klicka sig vidare till symboler i menyalternativen.

Mac

På Mac går det generellt att infoga tankstreck genom kommandot Alt + -.

Iphone

På iPhone lägger man till tankstreck på det inbyggda tangentbordet genom att hålla inne tangenten för bindestreck och välja det andra strecket från vänster.

Andra streck

Utöver bindestreck och tankstreck finns förstås en rad andra streck att använda i olika situationer. För den som vill briljera i streckkunskap kommer här en fördjupande guide.

Notera dock att användningen av alla dessa typer av streck förutsätter att det teckensnitt och den mjukvara man använder stödjer detsamma. Det förekommer att sådant stöd saknas och då presenteras kanske inte just det streck man önskar på avsett sätt.

Långt tankstreck

Det långa tankstrecket (—, engelskans em dash) bör undvikas i svenskan, men är vanligt förekommande i engelskan för att infoga en paus eller parantetisk sats. Infogas på PC t.ex. genom kortkommandot Alt + 0151, på Mac genom Alt + Shift + - och på iPhone genom att välja det tredje strecket från vänster när man håller inne bindestreckstangenten.

Tecknet används särskilt i amerikansk engelska och omges då som regel inte av blanksteg.

Minus

Symbolen för minus (−) kan användas i formler och matematiska uttryck. Använder man formelbyggaren i Microsoft Word får man dock hjälp av detta automatiskt.

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.