Program och systemstöd

Olika miljöer

Den praktiskt verksamma skribenten använder normalt ett flertal olika program och system i sin vardag. Alltifrån traditionella ordbehandlingsprogram som Microsoft Word och WordPerfect, till mer avancerade typsättningsprogram som Adobe Indesign och QuarkXPress, till enklare ordbehandlare som Google Docs och Zoho Docs, till kommunikationsverktyg som Microsoft Outlook och Slack och till alla verktyg som idag oftast huserar i webbläsaren (Gmail, Wordpress, Mailchimp etc.).

Varje sådan miljö som skribenten befinner sig i ställer olika krav på användaren och lämnar olika utrymme för språkliga och typografiska finesser. Det ställer således krav på att vara anpassningsbar och är ytterligare ett element att beakta vid författandet av text.

Valet av ordbehandlare

Valet av program eller system som miljö för att författa text faller sig förstås ofta naturligt och ligger kanske inte alltid på användaren – som mottagare av ett e-postmeddelande är det t.ex. rimligt att svara per e-post och inte författa svaret i Microsoft Word och skicka som bifogad PDF eller postat brev (beroende på hur man vill uppfattas av sin motpart). Om marknadsavdelningen ber om en disclaimer till webbplatsen gör du förmodligen dem inte någon tjänst genom att skriva i Microsoft Word.

I den mån det finns möjlighet att göra ett val av ordbehandlingsprogram bör bl.a. beaktas vilka parter som är involverade, textens omfattning, behovet av automatisering och beroendet av andra verktyg.

Flertalet av de rekommendationer som finns i Formkrav utgår från att författarna använder Microsoft Word. Detta ordbehandlingsprogram har ett någorlunda bra stöd även för den mindre tekniskt bevandrade i att automatisera mycket av den formatering som krävs för att ta fram ett översiktligt och lättillgängligt dokument.

I andra sammanhang kan det vara mer lämpligt att använda textbaserade program som ofta kan kopplas till ett mer tillförlitligt versionshanteringssystem, t.ex. LaTeXMarkdown eller rena textfiler. I vissa fall kan molnbaserade enklare ordbehandlare vara att föredra för att underlätta samarbete mellan flera parter, t.ex. Google Docs.

Valet av ordbehandlingsprogram påverkar möjligheterna att följa våra rekommendationer. Det är därför upp till författaren att ta till sig de delar av råden som framstår som tillämpliga och motiverade i sammanhanget.

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.