Förteckning av parter i avtal

Sortering

Som utgångspunkt bör parterna listas i bokstavsordning. För den som företräder en viss part kan det dock finnas visuella effekter man vill uppnå genom att placera sin egen part först.

Undvik adress i partsförteckning

Undvik att ange parternas adress i partsförteckningen om detta inte behövs för att identifiera parten, vilket normalt är fallet för personer som inte har ett unikt registreringsnummer. Om avtalet ska ange adress i syfte att meddelanden enligt avtalet ska skickas dit bör sådana adresser anges i anslutning till meddelandebestämmelsen.

Att definiera parter

För de situationer som part åsätts en definition, se särskilt om hur personer definieras under avsnittet om Definitioner.

Parts efterträdare

Om avtalet regleras av svensk rätt (och många andra rättsordningar) finns inget behov av att reglera vad som gäller parts efterträdare.

Undvik
Om inte motsatsen framgår ska hänvisningar i Avtalet till referenser till Part inkludera dess efterträdare.
Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.