Om Formkrav

Språknördar

Vi är många jurister och andra akademiker som har en tendens att visa ett något överdrivet engagemang för hur man bör skriva och typsätta juridisk text (eller text i allmänhet för den delen). Författarna bakom Formkrav hör tveklöst till denna skara nördar.

Fascinationen för ordföljder, syftningsfel, ändelser och typografiska abrovinker kanske inte delas av alla inom vår yrkeskår. Men många jurister ser sannolikt det skrivna språket som ett av de viktigaste verktygen i hantverket. Det saknas dock en sammanhållen vägledning för denna typ av frågor som utgår från svenska affärsjuridiska och professionella förhållanden.

Vi som ligger bakom Formkrav är eller har varit verksamma som advokater med inriktning på affärsjuridik. Vi brinner för frågor om juridik och språk.

Namnet Formkrav

Namnet Formkrav är hämtat från det juridiska begreppet med samma namn. Detta begrepp betecknar ett krav i författning eller avtal som innebär att ett avtal eller annan rättshandling måste upprättas i viss form för att vara giltigt i visst avseende.

Att förevarande rekommendationer bär detta namn ska dock inte förstås som att råden har en avgörande betydelse för en rättshandlings giltighet. Det är istället en fråga som är upp till den juridiska hantverkaren att bedöma i varje enskilt fall.

Exempel från verkligheten

Vi försöker förtydliga våra råd med bra och mindre bra exempel från verkligheten. För att inte bryta någon sekretess (läs: hänga ut någon skribent) anonymiserar vi ofta exemplen genom att göra mindre justeringar.

Man ska dock hålla i minnet att även om det är lätt att hitta utrymme för språklig förbättring i de flesta färdiga avtal så är avtalsdokument ofta en produkt av iterationer i en förhandling. Det blir helt enkelt lätt tokigheter när många kockar rör i grytan och flera viljor ska samsas. Den som gör den sista korrekturläsningen kan dessutom göra gott i att undvika alltför petiga korrigeringar för att därmed snabbare ta förhandlingen i mål. Vi är förstås medvetna om att verkligheten ser ut på detta sätt.

Frågor och synpunkter

Har du några frågor eller synpunkter tar vi tacksamt emot dessa. Lämna en kommentar eller ta kontakt med oss i andra kanaler. Vi vill gärna höra dina tankar om detta ämne!

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.